Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. (8 46) 324515, (8 667) 59901

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Komisijos pirmininkė – Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė – Nora Lukoševičiūtė, raštinės administratorė
Nariai
Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Grubliauskienė, progimnazijos tarybos narė
Jūratė Karpauskienė, specialioji pedagogė

Komisijos pirmininkė – V. Būdvytienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
J. Petkutė-Jevstafjeva – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
L. Kuisė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
E. Kloviškienė – Metodinės tarybos pirmininkė, anglų k. mokytoja
L.Razbadauskienė – Metodinės tarybos narė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
S. Janciuvienė – Metodinės tarybos narė, anglų k. mokytoja
D. Umantaitė-Vaivadienė – Metodinės tarybos narė, geografijos mokytoja
G. Rimkutė – Metodinės tarybos narė, pradinių klasių mokytoja
V. Žemgulienė – Metodinės tarybos narė, matematikos mokytoja
A. Viskintaitė-Butikienė – Metodinės tarybos narė, dorinio ugdymo mokytoja

Komisijos pirmininkė – Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė – Edita Paulikaitė, bibliotekininkė
Nariai
Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Karpauskienė, socialinė pedagogė
Dovilė Beresnevičienė, logopedė
Gintarė Vaitiekutė, psichologė
Daiva Monkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Jolita Benetienė, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
Aistė Lajauskienė, specialioji pedagogė

Komisijos pirmininkė – Gražina Pocienė, direktorė
Komisijos sekretorė – Dalia Jurkienė, pradinio ugdymo mokytoja
Nariai

Aleksandras Ronkus, progimnazijos tarybos pirmininkas
Gražina Gimbutienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja
Gitana Stulpinienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja
Antonina Savickienė, užsienio (rusų) kalbos mokytoja
Jūratė Grubliauskienė, progimnazijos tarybos narė

Grupės vadovė – Gražina Pocienė, direktorė
Nariai
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Aleksandras Ronkus, progimnazijos tarybos pirmininkas
Jolanta Dargienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

Grupės vadovė – Gražina Pocienė, direktorė
Nariai
Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jolanta Dargienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
Aleksandras Ronkus, progimnazijos tarybos pirmininkas
Gintarė Vaitiekutė, psichologė
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė, socialinė pedagogė

Grupės vadovė – Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ernesta Kloviškienė, anglų kalbos mokytoja
Laura Razbadauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Greta Rimkutė, pradinio ugdymo mokytoja
Gintarė Vaitiekutė, psichologė
Virgina Žemgulienė, matematikos mokytoja
Sandra Janciuvienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja
Antanina Viskintaitė – Butikienė, tikybos mokytoja
Dalia Umantaitė – Vaivadienė, geografijos mokytoja

Aistė Lajauskienė, spec. pedagogas

Grupės vadovė – Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ilona Černiavskaja, matematikos mokytoja
Aistė Lajauskienė, specialioji pedagogė
Gintarė Vaitiekutė, psichologė

Grupės vadovė – Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai
Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Birutė Vareikienė, istorijos mokytoja
Dalia Umantaitė-Vaivadienė, geografijos mokytoja

Grupės vadovė – Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:

Artūras Putejevas, informacinių komunikacinių technologijų specialistas

Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Loreta Vyšniauskienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja
Jolita Benetienė, etikos mokytoja

Grupės vadovė – Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai
Vida Sebeckytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Audra Znaidauskė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Laura Razbadauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Grupės vadovė – Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai

Eglė Vladičkienė, karjeros specialistė

Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė, socialinė pedagogė
Ilona Malakauskienė, fizinio ugdymo mokytoja
Daiva Monkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Edita Paulikaitė, bibliotekininkė
Gintarė Vaitiekutė, psichologė

Komandos vadovė – Gražina Pocienė, direktorė
Nariai
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gintarė Vaitiekutė, psichologė
Dovilė Beresnevičienė, logopedė
Ilona Baltutienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Grupės vadovė – Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai
Jolita Benetienė, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė, socialinė pedagogė
Gintarė Vaitiekutė, psichologė