Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. (8 46) 324515, (8 667) 59901

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖ

  • Pailgintos dienos grupės formuojamos mokslo metų pradžioje, gavus tėvų prašymus.
  • Pailgintos dienos grupės metu vykdoma mokinių ugdomoji veikla. Vaikai atlieka kūrybines užduotis, rengia projektus, tęsia klasėje pradėtas mokomąsias užduotis, atlieka namų darbus, žaidžia lavinamuosius žaidimus, turiningai leidžia laiką gryname ore.
  • Numatytu laiku moksleiviai valgo pavakarius (valgykloje perkasi patys arba nešasi pavakarius iš namų).
  • 2017 m. liepos 27 d.  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-194 nustatytas pailgintos dienos grupės darbo laikas ir 2019 m. kovo 21 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-64  nustatytas pailgintos dienos grupės mokestis
  • Pinigai įnešami:

AB „Swedbank“, sąsk. Nr. LT247300010160237998

Gavėjas: Klaipėdos „Versmės“ progimnazija, kodas: 190439140

  • Mokinys, gaunantis nemokamą maitinimą (išskyrus atvejį, kai mokinys, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų), esantis didelių spec. poreikių, pailgintos dienos grupę gali lankyti nemokamai.
  • 2022-2023 m.m. progimnazijoje veikia keturios pailgintos dienos grupės.

Dokumentai: