Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. (8 46) 324515, (8 667) 59901

2022 M. DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA

Direktorės Gražinos Pocienės 2022 m. veiklos ataskaita

 

Per 10 dienų, iki sausio 30 d. nuo šios ataskaitos paskelbimo progimnazijos interneto svetainėje progimnazijos bendruomenė turi teisę teikti siūlymus dėl ataskaitos vertinimo progimnazijos tarybai el. paštu aleksandras.ronkus@versmesprogimnazija.lt .
Progimnazijos taryba, įvertinusi progimnazijos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitą ir progimnazijos bendruomenės narių siūlymus, iki vasario 6 d. priima sprendimą dėl progimnazijos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį savivaldybės merui.