Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. (8 46) 324515, (8 667) 59901

ATSISKAITOMŲJŲ DARBŲ RAŠYMAS

  • Atsiskaitomasis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis, laboratorinis ar kitoks raštu atliekamas ir įvertinamas darbas, skirtas patikrinti, kaip įvaldyta dalyko programos dalis (tema, kelios temos, skyrius, logiškai užbaigta dalis, savarankiškai išmokta dalis ir pan.).
  • Atsiskaitomąjį darbą stengtis skirti darbingiausiomis savaitės dienomis (antradienį, trečiadienį) ir, jeigu įmanoma, darbingiausių pamokų metu (2, 3 pamokas).
  • Per vieną dieną klasė gali rašyti ne daugiau kaip vieną atsiskaitomąjį darbą.
  • Atsiskaitomojo darbo laiką į grafiką dalyko mokytojas įrašo ne vėliau kaip prieš savaitę Mano dienyne.
  • Mokinys, dalyvaujantis miesto, šalies olimpiadoje, konkurse, tą dieną yra atleidžiamas nuo visų atsiskaitomųjų darbų. Praleisto atsiskaitomojo darbo jis neprivalo vėliau atsikaityti.