Darbuotojai

Pedagoginiai darbuotojai

Vardas, pavardė Išsilavinimas Dėstomas dalykas Pareigos, kvalifikacinė kategorija
Gražina Pocienė Aukštasis, Leningrado VU, 1989 m., psichologija   Direktorė, I vadybinė kategorija, mokytoja  metodininkė
Vaida Būdvytienė Aukštasis, KU, 1996 m., lietuvių k. ir etnologija Lietuvių kalba ir literatūra Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė
Lina Kuisė Aukštasis, KU, 2002 m., geografija Geografija Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja metodininkė
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva Aukštasis, KU, 2001 m., pradinių klasių mokytoja, soc. pedagogė Žmogaus sauga Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija
Rasa Balčienė Aukštasis, KU, 1997 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Kristina Banienė Aukštasis, VVPI, 1980 m., chemija ir taikomieji darbai Chemija Vyr. mokytoja
Jolita Benetienė
VU, 2002 m., vadybos ir verslo administravimo bakalauras; KTU, 2008 m., ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis Etika Mokytoja
Dovilė Beresnevičienė Aukštasis, 2006 m. ŠU, specialusis pedagogas ir logopedas Logopedė Vyr. logopedas
Erika Beriozkinienė Aukštasis, ŠPI, 1991 m., rusų kalba ir literatūra, pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Judita Bivainienė Aukštasis, ŠPI, 1997 m., dailė ir darbai Dailė Mokytoja metodininkė
Ramutė Bytautė
Aukštasis, 1997 m., KU, edukologijos kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Ina Bodindorfienė Aukštasis, VVU, 1986 m., rusų k. ir literatūra, KU, 1998 m., etika ir edukologija Rusų kalba Mokytoja metodininkė
Justas Bražas
Aukštasis, KU, 2011 m., edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija Fizinis ugdymas Mokytojas
Asta Buivydienė Aukštasis, KU, 2000 m., vaikų auklėtojo-pradžios mokyklos mokytoja, tikybos mokytoja Tikyba (1-4 kl.)
Pradinis ugdymas
Mokytoja metodininkė
Laura Bukantė Aukštasis, KU, GMMF, 2003 m., informatika. Aukštasis, TSI, 2004 m. dalyko didaktika Informacinės technologijos Mokytoja metodininkė
Daiva Burzdžiūtė Aukštasis, ŠPI, 1988 m., fizika Fizika Vyr. mokytoja
Ilona Černiavskaja Aukštasis, KU, 2010 m., matematika ir informatika Matematika Vyr. mokytoja
Gintarė Čereškienė Aukštasis, 2010 m. KU, Ekologijos ir aplinkotyros studijos Gamta ir žmogus Mokytoja
Artūras Dargužis Aukštasis, 2005 m., ŠU, muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija Muzika Mokytojas
Romalda Dzikienė Aukštasis, VKKF, 1985 m., kultūros ir švietimo darbuotojų, saviveiklos choro kolektyvo vadovė Muzika Mokytoja metodininkė
Margarita Endriuškaitė
Aukštasis, KU, 2020 M., istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis Istorija Mokytoja
Irena Erniulienė Aukštesnysis, Klaipėdos S. Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla, 1976 m., choro dirigentė ir dainavimo mokytoja Pailgintos dienos grupės auklėtoja Vyr. mokytoja
Elena Frėzienė Aukštasis, VVPI, 1979 m., matematika Matematika Vyr. mokytoja
Nelita Gedminienė Aukštasis, 1985 m., Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Renata Gedvilaitė
Aukštasis, 2011 m., KVK, pradinio ugdymo pedagogikos programa, edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija; 2014 m., KU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis Pradinis ugdymas Mokytoja
Vilija Gedvilaitė
Aukštasis, KU, 2015 m., Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis Pailgintos dienos grupės auklėtoja Mokytoja
Sandra Gedvilienė Aukštasis, ŠPI, 1991 m., pradinių klasių, rusų
kalbos ir literatūros
mokytoja, KU, 1996 m., familistika, edukologijos magistras.
Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Gražina Gimbutienė Aukštasis, KAPM, 1997 m., anglų k., KU, 2009 m., anglų filologija Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Sandra Janciuvienė Aukštesnysis, KAPM, 1999 m., anglų k., aukštasis, KU, 2003 m., edukologija Anglų kalba Vyr. mokytoja
Asta Jaramavičiūtė Aukštasis, KU, 2004 m., filologijos bakalauro kvalifikacijos laipsnis Vokiečių kalba Mokytoja
Inga Jaunienė Aukštesnysis, KAPM, 1997 m., anglų k., aukštasis, KU, 2002 m., edukologija Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Vaida Jokšienė Aukštasis, KU, 2002 m., lietuvių filologija ir režisūra, KU, 2004 m., menotyros magistro kvalif. laispsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija. Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja metodininkė
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė

Aukštasis, 2009 m. KU edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija

Soc. pedagogė Socialinė pedagogė metodininkė
Dalė Jurkienė Aukštasis, ŠPI, 1989 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Inga Kairienė

Aukštasis, 2001 m. ŠU, dailės ir darbų mokytojo kvalifikacija

Dailė Mokytoja metodininkė
Jūratė Karpauskienė

Auštasis, 2014 m. ŠU specialiosios pedagogikos bakalauro laipsnis ir specialiojo pedagogo kvalifikacija

Spec. pedagogė, logopedė Specialioji pedagogė  metodininkė, logopedė
Aistė Lajauskienė

Aukštasis, ŠU, 2000 m., spec. pedagogė ir logopedė, 2002 m. KU suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, 2004 m. ŠU suteiktas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Spec.pedagogė Spec. pedagogė metodininkė
Jūratė Lipinskienė Aukštasis, ŠPI, 1983 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Ilona Malakauskienė Aukštasis, VPU, 1992 m., kūno kultūra Fizinis ugdymas Mokytoja ekspertė
Vilma Mažeikienė Aukštasis, VPU, 1992 m., chemija, taikomieji darbai Technologijos Mokytoja metodininkė
Giedra Mickevičienė Aukštasis, VVPI, 1981 m., biologija ir žemės ūkio pagrindai Biologija Mokytoja metodininkė
Milda Mikulienė Aukštasis, KU, 1996 m., vaikystės pedagogika Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
Daiva Monkevičienė Aukštasis, ŠPI, 1994 m., pradinio mokymo pedagogika Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Edita Paulikaitė Aukštasis, ŠU, 2004 m., anglų k. ir filologija Bibliotekininkė
Anglų kalba
Bibliotekininkė
Vyr. mokytoja
Aurelija Plesevičienė
Aukštasis, 1994 m., ŠPI, pradinio ugdymo pedagogika Pradinis ugdymas Vyr. mokytoja
Rasa Popovienė Aukštasis, 2004 m., KU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis Matematika Vyr. mokytoja
Virgilijus Rakauskas Aukštasis, VKKF, 1989 m., kultūros ir švietimo darbuotojų, saviveiklos choro kolektyvo vadovas Technologijos,
Akompanuotojas
Mokytojas metodininkas
Laura Razbadauskienė
Aukštasis, KU, 2006 m., filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis Mokytojo padėjėja  
Greta Rimkutė Aukštasis, 2018 m., LEU, bakalauras, pradinio ugdymo pedagogika Pradinis ugdymas Mokytoja
Aleksandras Ronkus Aukštasis, ŠPI, 1995 m., braižyba, dailė ir darbai Technologijos Mokytojas ekspertas
Jolanta Rupeikienė Aukštasis, ŠPI, 1992 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Milda Rupeikytė
Aukštasis, 2019 m., Vilniaus kolegija, profesinis bakalauras Mokytojo padėjėja  
Agnė Rušienė (vaiko priežiūros atostogose)
ŠU (pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas) Mokytojo padėjėja  
Antonina Savickienė Aukštasis, VVPI, 1980 m., rusų k. ir literatūra Rusų kalba Mokytoja metodininkė
Vida Sebeckytė Aukštasis, KU, 1993 m., lietuvų k., filologija ir teatrologija, 1995 m. lietuvių filologojos magistras,
2003 m. VGTU vadyba ir verslo administravimas
Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja metodininkė
Laima Steponavičienė Aukštasis, ŠKPPI, 1987 m., ikimokyklinė pedagogika ir psichologija, KU, 2003 m., pradinio mokymo pedagogika Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Irma Stonienė Aukštasis, KU, 1997 m., choreografija Choreografija Mokytoja metodininkė
Gitana Stulpinienė Aukštasis, ŠPI, 1991 m., pradinių klasių mokytoja, KU, 2004 m. Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Dovilė Surdokienė

Aukštasis, 2010 m., KU, muzikos bakalauras, atlikėjo profesinė kvalifikacija; 2012 m. KU, meno pedagogikos magistro profesinė kvalifikacija

Muzika

Vyr. mokytoja
Gražina Šimkuvienė Aukštasis, ŠPI, 1983 m., pradinių klasių mokytoja Pradinis ugdymas Mokytoja metodininkė
Egidijus Špakauskas Aukštasis, KU, 1998 m., sportiniai šokiai Choreografija Mokytojas metodininkas
Emilija Šulnytė Aukštasis, VVPI, 1974 m., anglų k. Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Dalia Umantaitė-Vaivadienė Aukštasis, 2003 m. KU geografijos magistro
kvalifikacinis laipsnis, 2013 m. KU mokytojo profesinė kvalifikacija
Geografija Mokytoja metodininkė
Mindaugas Urbonas Aukštasis, KU, Lietuvių filologijos bakalauro kvalifiacinis laipsnis, 2015 m. Lietuvių kalba ir literatūra Mokytojas
Lina Vaišvilienė
Aukštasis, 2003 m., ŠU, anglų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 2006 m., mokytojo profesinė kvalifikacija
Anglų kalba Vyr. mokytoja
Gintarė Vaitiekutė Aukštasis, VU, 2012 m. psichologijos bakalauras, 2014 m. psichologijos magistras Psichologė Psichologė
Birutė Vareikienė Aukštasis, VVU, 1985 m., istorija ir visuomenės mokslas Istorija Mokytoja metodininkė
Antanina Viskintaitė-Butikienė
Aukštasis, KU, 2007, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija; tikybos mokytojo profesinė kvalifikacija Tikyba Mokytoja
Loreta Vyšniauskienė Aukštasis, VVU, 1979 m., anglų k. Anglų kalba Mokytoja metodininkė
Audra Znaidauskė Aukštasis, VKKF, 1989 m., lietuvių k. ir literatūra Lietuvių kalba ir literatūra Mokytoja metodininkė
Aistė Žebrienė
Aukštasis, KU, 2007, etikos mokytojo profesinė kvalifikacija Mokytojo padėjėja  
Virgina Žemgulienė Aukštasis, VVPI, 1983 m., matematika Matematika Mokytoja metodininkė

 

Nepedagoginiai darbuotojai

Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos
Jolanta Dargienė Aukštasis Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
Marija Aidukonienė Aukštesnysis Valytoja
Milda Balan Vidurinis Valytoja
Egidijus Bernadickas Spec. vidurinis Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
Laima Bložienė Spec. vidurinis Valytoja
Vytautas Budreika Aukštasis Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
Gintautas Dargis Vidurinis Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
Ekaterina Glushakova Spec. vidurinis. Valytoja
Laimutė Kvietkienė Spec. vidurinis Rūbininkė-budėtoja
Nora Lukoševičiūtė Aukštasis Duomenų bazės, el. dienyno valdymo priežiūros specialistė,
raštinės administratorė
Ala Matutienė Vidurinis Valytoja
Vida Mikalauskienė
Aukštasis Valytoja
Artūras Putejevas Aukštasis Informacinių komunikacinių technologijų specialistas
Jūratė Rimeikienė Vidurinis Valytoja
Violeta Salienė Vidurinis Valytoja
Žana Tatukova
  Valytoja
Kristina Venckienė Aukštasis Dokumentų koordinavimo specialistė, raštinės administratorė
Eugenija Vyšniauskienė Vidurinis Rūbininkė-budėtoja
Marija Zadorožnaja Spec. vidurinis Valytoja, pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto
darbininkė
Danutė Žymančienė   Kiemsargė
Petras Žymančius
Spec. vidurinis Kiemsargis

Kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Sužinoti daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close