Darbuotojai

Pedagoginiai darbuotojai

Pavardė, vardas Pareigybė Dėstomas dalykas Išsilavinimas (baigimo metai, (įstaiga, specialybė pagal diplomą) Kvalifikacijos kategorija (pedagoginė, vadybinė), suteikimo metai
Pocienė Gražina Direktorė   Aukštasis, 1989 m., Leningrado VU, psichologija 2006 m. mokytojo metodininko

2010 m. I vadybinė kategorija

Būdvytienė Vaida Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis, 1996 m. KU, lietuvių kalba, etnologija 2006 m. mokytojo metodininko
Kuisė Lina Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Geografija; žmogaus sauga
Aukštasis, 2002 m., geografijos magistro kvalifikacinis laipsnis; 2004 m. KU, mokytojas
2015 m. mokytojo metodininko
Petkutė-Jevstafjeva Jurgita Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žmogaus sauga Aukštasis, 2001 m. KU, pradžios mokyklos mokytojas bei socialinis pedagogas, 2003 m., KU, socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis 2004 m. vyresniojo socialinio pedagogo, 2017 m. II vadybinė kategorija
Andreikėnaitė Rūta Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis. 2015, LEU, edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija 2015 m., mokytojo
Banienė Kristina Mokytoja Chemija Aukštasis, 1980 m. VVPI, chemijos ir taikomųjų darbų kursas 2015 m. vyresniojo mokytojo
Benetienė Jolita Mokytoja Etika VU, 2002 m., vadybos ir verslo administravimo bakalauras; KTU, 2008 m., ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis. KU, 2021, pedagogo kvalifikacija 2021 m. mokytojo
Beresnevičienė Dovilė Logopedė Logopedė Aukštasis, 2006 m. ŠU, Specialusis pedagogas ir logopedas 2011 m. vyresniojo logopedo
Beriozkinienė Erika Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis, 1991 m. ŠPI, pradinių klasių mokytojos, devynmetės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojas 2013 m. mokytojo metodininko

 

Bivainienė Judita Mokytoja Technologijos Aukštasis, 1997 m., ŠPI, dailė, darbai 2006 m. mokytojo metodininko
Bodindorfienė Ina Mokytoja Rusų kalba Aukštasis, 1986 m. VVU, rusų k. ir literatūra, 1998 m. KU etikos ir edukologijos mokytojo kvalifikacija 2005 m. mokytojo metodininko
Bražas Justas Mokytojas Fizinis ugdymas Aukštasis, KU, 2011 m., edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija 2011 m. mokytojo
Buivydienė Asta Mokytoja Tikyba, pradinis ugdymas Aukštasis, 2000 m. KU, Vaikystės pedagogika su papildoma tikybos programa 2019 m. tikybos mokytojo metodininko

2022 m. pradinio ugdymo mokytojo metodininko

Bukantė Laura Mokytoja Informacinės technologijos Aukštasis, 2003 m. KU, informatika 2017 m. mokytojo metodininko
Burzdžiūtė Daiva Mokytoja Fizika Aukštasis, 1988 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, fizika 1999 m. vyresniojo  mokytojo
Chomičė Enrika   Mokytojo padėjėja Aukštasis, VU, tarptautinio verslo bakalauro laipsnis  
Čereškienė Gintarė Mokytoja Gamtos mokslai Aukštasis, 2010 m.

KU, Ekologijos ir aplinkotyros studijos

2021 m. mokytojo metodininko
Černiavskaja Ilona (vaiko priežiūros atostogose) Mokytoja Matematika Aukštasis, 2010 m. KU, matematikos ir informatikos mokymo studijos, bakalauras

2012 m. KTU, informatikos inžinerijos studijų krypties informacinių technologijų  magistras

2018 m. Informacinių technologijų mokytojo metodininko;

2021 m. matematikos mokytojo metodininko

Dargužis Artūras Mokytojas Muzika Aukštasis, 2005 m., ŠU, muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija 2005, mokytojo
Dzikienė Romalda Mokytoja Muzika Aukštasis, 1985 m. Valstybinė konservatorija, kultūros ir švietimo darbuotojų, saviveiklos choro kolektyvo vadovas 2001 m. mokytojo metodininko
Endriuškaitė Margarita Mokytoja Istorija Aukštasis, KU, 2020 M., istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis  
Erniulienė Irena   Pailgintos dienos grupės auklėtoja Aukštesnysis, 1976 m. Klaipėdos S. Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla, choro dirigentas, dainavimo mokytojas 1999 m. vyresniojo mokytojo  
Gedminienė Nelita Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis, 1985 m., Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytoja 2014 m. mokytojo metodininko
Gedvilaitė Renata Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis, 2011 m., KVK, edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija;

2014 m., KU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

2011 m. mokytojo
Gedvilienė Sandra Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis, 1991 m., ŠPI, pradinių klasių mokytojos, devynmetės mokyklos rusų kalbos mokytojos, 1996 m. KU, edukologija 2021 m. mokytojo eksperto
Gimbutienė Gražina Mokytoja Anglų kalba Aukštasis, KU, 2009 m., anglų filologija 2011 m. mokytojo metodininko
Grudzinskienė Miglė   Pailgintos dienos gr. auklėtoja; mokytojo padėjėja; pradinio ugdymo mokytoja Aukštasis, LEU, edukologijos magistro laipsnis; VPU, muzikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija; KU, ugdymo mokslų profesinis kvalifikacinis laipsnis ir pedagogo profesinė kvalifikacija 2011 m. mokytojo
Janciuvienė Sandra Mokytoja Anglų kalba Aukštesnysis, 1999 m. Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla, anglų kalba, aukštasis, 2003 m.

Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

2004 m. vyresniojo mokytojo
Jaramavičiūtė Asta Mokytoja Vokiečių kalba KU, 2004 m., Filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, MRU, Tarptautinės jūrų teisės magistro laipsnis, 2013 m. 2022 m. vokiečių kalbos mokytojo metodininko
Jaunienė Inga Mokytoja Anglų kalba Aukštesnysis, 1997 m. Klaipėdos aukštesnioji pedagogikos mokykla, anglų kalba, 2002 m. KU, edukologijos kvalifikacija 2010 m. mokytojo metodininko
Jokšienė Vaida Mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis, 2002 m., KU lietuvių k. filologijos ir režisūros studijų programa 2017 m. mokytojo metodininko
Juodžbalytė-stungevičienė Lijana (vaiko priežiūros atostogose) Soc. pedagogė Soc. pedagogė Aukštasis, 2009 m., Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija 2019 m. soc. pedagogo metodininko
Jurkienė Dalė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis 1989 m. ŠPI, pradinių klasių mokytojas 1999 m. mokytojo metodininko
Kairienė Inga Mokytoja Dailė Aukštasis, 2001 m. ŠU, dailės ir darbų mokytojo kvalifikacija 2017 m. mokytojo metodininko
Karbauskienė Rūta   Mokytojo padėjėja Aukštasis, VU, finansų ir kredito specialybė  
Karpauskienė Jūratė Specialioji pedagogė; socialinė pedagogė Specialioji pedagogė ŠU, Specialiosios pedagogikos bakalauro ir specialiojo pedagogo kvalifikacija 2019 m. specialiojo pedagogo metodininko
Kloviškienė Ernesta Mokytoja Anglų kalba Aukštasis, KVK, filologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija; KU, filologijos kvalifikacinis laipsnis 2012 m. mokytojo metodininko
Lajauskienė Aistė Specialioji pedagogė Specialioji pedagogė, logopedė Aukštasis, 2000 m. ŠU, Specialusis pedagogas ir logopedas 2013 m. specialiojo pedagogo metodininko
Malakauskienė Ilona Mokytoja Fizinis ugdymas Aukštasis, 1992 m. VPU, kūno kultūros mokytojas 2016 m. mokytojo eksperto
Mickevičienė Giedra Mokytoja Biologija Aukštasis, 1981 m. VPI, biologijos ir žemės ūkio pagrindai 1996 m. mokytojo metodininko

 

Mikulienė Milda Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis, 1996 m. KU vaikystės pedagogikos studijų programą, vaikų auklėtojo bei pradžios mokyklos mokytojo profesinė kvalifikacija 2002 m. vyr. mokytojo
Mikutaitė Karolina   mokytojo padėjėja Aukštasis, 2018 m., University of Surrey, muzikos bakalauras  
Monkevičienė Daiva Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis, 1994 m., ŠPI, pradinio mokymo pedagogika 2009 m. mokytojo metodininko

 

Pečiukėnė Karina   Pailgintos dienos gr. auklėtoja; mokytojo padėjėja Aukštasis, KU, 2011 m., edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija  
Paulikaitė Edita Bibliotekininkė Anglų kalba Aukštasis, 2004 m. ŠU, anglų filologija; 2007 m. ŠU, pedagogikos studijų programa, mokytoja 2017 m. vyr. mokytojo
Plesevičienė Aurelija Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis, 1994 m., ŠPI, pradinio ugdymo pedagogika 2000 m. vyr. mokytojo
Popovienė Rasa Mokytoja Matematika Aukštasis, 2004 m., KU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 2011 m. vyr. mokytojo
Rakauskas Virgilijus Mokytojas Akompanuotojas;

mokytojo padėjėjas

Aukštasis, 1989 m. Valstybinė konservatorija, kultūros-švietimo darbuotojo saviveiklos choro kolektyvo vadovas 2018 m. metodininko koncertmeisterio,

2012 m. vyr. technologijų mokytojo

Razbadauskienė Laura Mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis, KU, 2006 m., filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 2022 m. mokytojo
Rimkutė Greta Mokytojas Pradinis ugdymas; pailgintos dienos gr. auklėtoja Aukštasis, 2018 m., LEU, pradinio ugdymo pedagogika 2018 m. mokytojo
Ronkus Aleksandras Mokytojas Technologijos Aukštasis, 1995 m. ŠPI, braižyba, dailė ir darbai 2009 m. eksperto

 

Rupeikienė Jolanta Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis, 1992 m., ŠPI, pradinių klasių mokytojos 2006 m. mokytojo metodininko

 

Rupeikytė Milda   Mokytojo padėjėja Aukštasis, 2019 m., Vilniaus kolegija, grožio terapijos profesinis bakalauras  
Rušienė Agnė (vaiko priežiūros atostogose)   Mokytojo padėjėja

 

Studijuoja  ŠU (pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas)  
Savickienė Antonina Mokytoja Rusų kalba Aukštasis, 1980 m. VVPI, rusų kalba ir literatūra 1999 m.  mokytojo metodininko
Sebeckytė Vida Mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis, 1995 m. KU, lietuvių kalbos filologijos magistras 2007 m. mokytojo metodininko
Steponavičienė Laima Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis, 1987 m. ŠKPPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos mokytoja,

2003 m. KU pradinio mokymo pedagogika

2006 m. mokytojo metodininko

 

 

Stulpinienė Gitana Mokytoja Anglų kalba Aukštasis, 1991 m., ŠPI, pradinių kl. mokytoja, 2004 m. KU profesines studijos, anglų  kalba 2010 m. mokytojo metodininko

 

Surdokienė Dovilė Mokytoja Pradinis ugdymas, muzika Aukštasis, 2010 m., KU, muzikos bakalauras, atlikėjo profesinė kvalifikacija

2012 m. KU, meno pedagogikos magistro profesinė kvalifikacija

2017 m. vyr. mokytojo
Šimkuvienė Gražina Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis, 1983 m. ŠPI, pradinių klasių mokytoja 2006 m. mokytojo metodininko
Špakauskas Egidijus Mokytojas Choreografija Aukštasis, 1998 m. KU, sportinių šokių pedagogo-treneris 2015 m. mokytojo metodininko
Umantaitė-Vaivadienė Dalia Mokytoja Geografija Aukštasis, 2003 m., KU, geografijos kvalifikacinis laipsnis 2021 m. mokytojo eksperto
Vaišvilienė Lina Mokytoja Anglų kalba Aukštasis, 2003 m., ŠU, anglų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 2006 m., mokytojo profesinė kvalifikacija 2009 m.  vyr. mokytojo
Vaitiekutė Gintarė Psichologė Psichologė Aukštasis, 2014 m., VU, Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis  
Vareikienė Birutė Mokytoja Istorija Aukštasis, 1985 m. VVU, istorijos ir visuomenės mokslo dėstytojas 2021 m. mokytojo eksperto

 

Viskintaitė-Butikienė Antanina Mokytoja Tikybos mokytoja Aukštasis, KU, 2007 m., edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija 2007 m. mokytojo
Vyšniauskienė Loreta Mokytoja Anglų kalba Aukštasis 1979 m. VVU, anglų kalba 1996 m. mokytojo metodininko
Znaidauskė Audra Mokytoja Lietuvių kalba ir literatūra Aukštasis, 1989 m. VKKF, lietuvių kalba ir literatūra 2010 m. mokytojo metodininko
Žebrienė Aistė Mokytoja Pradinis ugdymas Aukštasis, KU, 2007, etikos mokytojo profesinė kvalifikacija 2007 m. mokytojo
Žemgulienė Virgina Mokytoja Matematika Aukštasis, 1983 m. VVPI, matematika 2015 m. mokytojo metodininko

 

Nepedagoginiai darbuotojai

Pavardė, vardas Pareigos
Aidukonienė Marija Valytoja
Balan Milda Valytoja
Bernadickas Egidijus Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
Bložienė Laima Valytoja
Budreika Vytautas Elektrikas
Dargienė Jolanta Direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
Dargis Gintautas Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas
Glushakova Ekaterina Valytoja
Kvietkienė Laimutė Rūbininkė-budėtoja
Lukoševičiūtė Nora Duomenų bazės, el. dienyno valdymo priežiūros specialistė

Raštinės administratorė

Matutienė Ala Valytoja
Mikalauskienė Vida Valytoja
Putejevas Artūras Informacinių komunikacinių technologijų specialistas
Rimeikienė Jūratė Valytoja
Salienė Violeta Valytoja
Tatukova Žana Valytoja
Venckienė Kristina Dokumentų koordinavimo specialistė

Raštinės administratorė

Vyšniauskienė Eugenija Rūbininkė-budėtoja
Zadorožnaja Marija Valytoja

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkė

Žymančius Petras Kiemsargis
Žymančienė Danutė Kiemsargė

Kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Sužinoti daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close