Teisės aktai ir korupcijos prevencija

Teisės aktai

Lietuvos respublikos švietimo įstatymas
Švietimo įstatymo nr. I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 27, 36, 37, 43, 46 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas 2015 m. Gruodžio 22 d. Nr. Xii-2213, vilnius
Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo, 2015 m. Gruodžio 21 d. Nr. V-1308
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymas  (įsigaliojo nuo 2017 m. Rugsėjo 1 d.) 
Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo, 2015 m. Gruodžio 21 d. Nr. V-1308, vilnius
Dėl lietuvos higienos normos hn 75:2010 „įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo
Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo
Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. Gegužės 26 d. Įsakymas nr. V-466 dėl švietimo ir mokslo ministro įsakymo ,,dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo
Dėl lietuvos respublikos vyriausybės 2001 m. Birželio 27 d. Nutarimo nr. 385 ,,dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo” pakeitimo

Korupcijos prevencija

Įsakymas dėl Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos korupcijos prevencijos darbo grupės pakeitimo (357 KB)
Dėl motyvuotų korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadų pateikimo (186 KB)
Korupcijos prevencijos programa 2016-2018 m. (190 KB)
Antikorupcinio ugdymo programa (198 KB)
Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa (315 KB)
Informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės (253 KB)
Jei esi valstybės tarnautojas (ar jam prilygintas asmuo) ir susidūrei su korupcija, turi žinoti. (atmintinė) (212 KB)

Kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Sužinoti daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close