Vizualinį mąstymą padeda ugdyti techninės grafikos kalbos mokėjimas, jos laikymasis ir taikymas. Grafiškai pateikta informacija turi būti suprantama kiekvienam žmogui. Raštingumą nusako tam tikri mokėjimai, kurie padeda vizualiai reikšti plokštumoje daiktų formas, erdvinius santykius, dydžius. Grafinę kalbą, kaip kūrybinių minčių perteikimo priemonę, panaudojo 7 klasių mokiniai (dabartiniai 8-okai) projektinėje veikloje. Už įdomias ir naudingas patirtis dėkojame technologijų mokytojui ekspertui Aleksandrui Ronkui.