Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

PSICHOLOGAS

Psichologė Gintarė Vaitiekutė (322 kab.)
El. paštas: gintare.vaitiekute@versmesprogimnazija.lt

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertraukaKontaktinės valandos*Nekontaktinės valandos**Darbas nuotoliu
Pirmadienis07.30-19.0011.30-12.0008.30-11.30, 12.00-16.00 07.30-08.30, 16.00-19.00 17.15-19.00
Antradienis07.30-19.0011.30-12.0008.30-11.30, 12.00-16.0007.30-08.30, 16.00-19.0017.15-19.00
Trečiadienis07.30-19.0011.30-12.0009.30-11.30, 12.00-16.0007.30-09.30, 16.00-19.0017.15-19.00
Ketvirtadienis07.30-19.0011.30-12.0009.30-11.30, 12.00-16.0007.30-09.30, 16.00-19.0017.15-19.00
Penktadienis07.30-18.0011.30-12.0008.30-11.30, 12.00-15.0007.30-08.30, 15.00-18.0015.00-18.00

* Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).
** Nekontaktinės valandos skirtos mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

 

Mokinys konsultuojamas, kai kreipiasi mokytojas, tėvai ar pats vaikas. Visais atvejais reikalingas tėvų (globėjų) raštiškas sutikimas. Tėvai į psichologą gali kreiptis, kai:

  • Vaikas turi emocinių sunkumų (vaikas prislėgtas, dažnai verkia, jaučiasi vienišas, labai jautrus, dažnai ir stipriai supyksta).
  • Vaikas turi adaptacijos sunkumų (vaikui sunku priprasti prie pasikeitimų, pvz.: tėvų skyrybos, brolio/sesers gimimas, mokyklos ar klasės pakeitimas).
  • Vaikas turi elgesio sunkumų (vaikas neklauso, nesilaiko taisyklių, yra impulsyvus, skriaudžia vaikus ar gyvūnus, tyčia gadina daiktus, vagia).
  • Vaikas turi bendravimo sunkumų (vaikas yra uždaras, nepasitiki savimi, nori draugauti, bet nepavyksta susirasti draugų).
  • Vaikas turi mokymosi sunkumų (sunku susikaupti per pamokas ar ruošiant namų darbus, nebenori mokytis, vengia eiti į mokyklą, neatlieka namų darbų, bėga iš pamokų).
  • Įvairiais gyvenimo atvejais, kai esate sutrikęs ir nežinote, kaip su vaiku kalbėtis bei elgtis.

 

Psichologo veiklos sritys:

  • Konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
  • Įvertinimas: mokinio (vaiko) galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
  • Švietimas: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.