Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė Aistė Lajauskienė ugdo 1-4 klasių SUP turinčius mokinius (306 kab.)
El. paštas: aistelajauskiene@versmesprogimnazija.lt

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 7.30-16.30 13.00-13.30 8.00-12.00 7.30-8.00; 15.30-16.30
Antradienis 7.30-16.30 13.00-13.30 8.00-12.00 7.30-8.00; 15.30-16.30
Trečiadienis 7.30-17.30 13.00-13.30 8.00-13.00 7.30-8.00; 15.30-17.30
Ketvirtadienis 7.30-14.30 12.00-12.30 8.00-12.00 7.30-8.00; 12.30-14.30
Penktadienis 7.30-10.00   8.00-10.00 7.30-8.00; 10.00-12.00

Specialioji pedagogė Jūratė Karpauskienė ugdo 5-8 klasių SUP turinčius mokinius (210a kab.)
El. paštas: jurate.karpauskiene@versmesprogimnazija.lt

Savaitės diena Darbo laikas Darbo valandų skaičius Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 7:30 – 12:00

Pietų pertrauka

13:00-13:30

5:30 val. 8:00 – 12:00

4 pamokos

7:30 – 8:00

12:00-13:00

1:30 ( val.)

Antradienis 7:30 – 13:00

Pietų pertrauka

11:30-12:00

5:30 val. 8:00 – 12:00

4 pamokos

7:30 – 8:00

12:00-13:00

(1:30 val.)

Trečiadienis 7:30 – 13:00

Pietų pertrauka

13:00-13:30

5:30 val. 8:00– 13:00

5 pamokos

7:30 – 8:00

(30 min.)

Ketvirtadienis 7:30 – 13:00

Pietų pertrauka

13:00-13:30

5:30 val. 8:00 – 13:00

 5 pamokos

7:30 – 8:00

 (30min.)

Penktadienis 12:00-18:00 6:00 val. ………….. 12:00- 18:00

 (6 val.)

Specialiojo ugdymo paskirtis – padėti mokiniui lavintis, mokytis pagal gebėjimus, įgyti išsilavinimą ir kvalifikaciją.
Specialusis ugdymasis yra bendrosios programos pritaikymas, individualizavimas, atsižvelgiant į nustatytus mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, mokinio, tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimus ir vadovaujantis pedagoginės psichologinės tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis.
Specialusis ugdymasis gali būti nuolatinis ar laikinas. Mokiniui padarius pažangą, specialusis ugdymas gali būti nutrauktas. Specialieji ugdymo(si) poreikiai nėra kliūtis siekti norimo išsilavinimo.
Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikomas mokymosi pasiekimų vertinimas. Taip pat pritaikomas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, kalbų įskaitos, brandos egzaminai.
Specialioji pedagogė atsakinga už kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą.

Specialiosios pedagogės funkcijos:
1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms bei įvertina pažangą ugdymo įstaigoje.
2. Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
3. Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti programas.
5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir juos konsultuoja specialiojo ugdymo klausimais.
6. Dalyvauja progimnazijos VGK (Vaiko gerovės komisijos) veikloje.

Pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo (185 KB)
Sutikimas klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai (173 KB)
Sutikimas klaipėdos „versmės“ progimnazijos (175 KB)
Vaiko gerovės komisijos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo (199 KB)

Kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Sužinoti daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close