Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

KARJEROS SPECIALISTAS

Karjeros specialistė Eglė Vladičkienė

El. paštas: egle.vladickiene@versmesprogimnazija.lt

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertraukaKontaktinės valandos*Nekontaktinės valandos**Darbas nuotoliu
Pirmadienis8.30–15.0013.00–13.309.00–13.008.30–9.00 13.30–15.00
Antradienis8.30–15.0013.00–13.309.00–13.008.30–9.0013.30–15.00
Trečiadienis8:30–15.0013.00–13.309.00–13.008.30–9.0013.30–15.00
Ketvirtadienis8.30–16.0012.00–12.308.30–13.0013.00–16.00-
Penktadienis8.30–16.0412.00–12.308.30–13.0013.00–15.0215.02–16.04

* Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su pagalbos gavėjais (konsultacijoms, išvykoms, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).
** Nekontaktinės valandos skirtos mokinių duomenų, dokumentų tvarkymui, išvykų ir renginių organizavimui, informacinės medžiagos ruošimui, pasiruošimui paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

Karjeros specialisto tikslas – padėti mokiniams susipažinti su darbo pasauliu, įgyti žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymosi, saviraiškos, darbo galimybes, išsikelti būsimos profesijos karjeros tikslus, planuoti tolimesnį mokymąsi, studijas ir profesinę veiklą.

Profesinio orientavimo paslaugos mokiniams teikiamos karjeros specialistui dirbant kartu su mokiniais, keliant uždavinius ir padedant veikloje. Mokiniams teikiamas profesinio orientavimo paslaugas apima keturias ugdymo kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo. Mokiniams teikiamas profesinio orientavimo paslaugas sudaro trys paslaugų grupės:

  • Ugdymas karjerai. Tai teminės pamokos ir/ ar praktinės užduotys, susijusios su savęs pažinimo ir karjeros galimybių pažinimo temomis.
  • Profesinis konsultavimas. Profesinio konsultavimo tikslas – padėti išsiaiškinti mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio veiksnius, pasitelkiant testus, pildant karjeros planą, konsultuojant individualiai ar grupėse.
  • Profesinis informavimas (įskaitant ir profesinį veiklinimą). Renkama ir teikiama informacija apie švietimo sistemoje teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, įgyjamas kvalifikacijas profesinėse ir aukštosiose mokyklose bei sąsajas su profesijomis. Profesinio veiklinimo tikslas – įgyti praktinių ir patyriminių su profesija, karjera ir darbo pasauliu susijusių žinių ir įgūdžių.

Ugdymas karjerai plačiau čia…