Priėmimo tvarka

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2020-2021 MOKSLO METAIS

Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyroje ,,Priėmimas į mokyklas“ pradedamos registracijos:

  • į 1 klases nuo š.m. kovo 2 d. 10 val.
  • į 5 klases nuo š.m. kovo 5 d. 10 val.
  • į likusias klases nuo š.m. kovo 9 d. 10 val.

Pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020-2021 m.m. vykdomas 2020 m. gegužės 6-31 d. Minėtomis dienomis bus sustabdytas prašymo mokytis sistemoje registravimas.

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę), iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)).

 

INFORMACIJA DĖL PAVIENIO PRIĖMIMO Į MOKYKLAS VYKDYMO

        Informuojame, kad baigtas pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2019–2020 mokslo metais informacinės sistemos pagrindu.
        Nuo gegužės 28 d. vykdomas pavienis priėmimas, t. y. priėmimas į laisvas vietas. Pavienis priėmimas bus organizuojamas iki š. m. rugsėjo 1 d. ir per mokslo metus.
        Atsisakius po II etapo priskirtų mokyklų, asmenys turi informuoti mokyklas telefonu ar el. žinute, kad neketina jose mokyti vaikų ar mokytis patys, ir, koregavę sistemoje savo prašymus, jie gali rinktis ir būti priimti tik į tas mokyklas, kuriose liko laisvų vietų.
        Atsisakyta vieta asmenims nėra saugoma.
        Informacija apie laisvas vietas skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.
        Priimti asmenys per 20 kalendorinių dienų mokykloms turi pateikti tokius priėmimo dokumentus:
        – prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto (spausdinimo instrukcija: įeiti į prašymo peržiūrą („Mano prašymai“) ir bet kurioje vietoje ant prašymo dešiniu pelės klavišu pasirinkti funkciją „spausdinti“);
        – priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;
        – specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;
        – įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.
        Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka.
        Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai). Nepateikus minėtų dokumentų, Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys ar jų vaikai į Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklas nebus priimami.
        Informaciją apie priėmimo dokumentų pateikimo vietą, laiką mokyklos skelbia savo interneto svetainėse.

1–8 klasės (bendrosios, klasikinio ugdymo elementų) teritorijos priėmimui į mokyklą.
Pramonės g., I. Simonaitytės g. (nelyginiai Nr. 1–37 ir Nr. 4, 6, 8), Statybininkų pr. (Nr. 7A, 7B), Smiltelės g. (lyginiai Nr. 2–12), Šiaulių g. (Nr. 1–10 ir Nr. 12, 14), Šilutės pl. (lyginiai Nr. 62–90 ir nelyginiai Nr. 83–117), Verslo g., Vingio g. (Nr. 1–16)
Pastaba. Kai norinčiųjų mokytis netradicinio ugdymo klasėse yra daugiau nei laisvų vietų, gali būti vykdomas motyvacijos vertinimas, pasibaigus pagrindiniam priėmimui

Kita aktualiausia su priėmimu 2019–2020 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės titulinio puslapio paskyroje „Priėmimas į mokyklas“.

Kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Sužinoti daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close