Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Komisijos pirmininkė – Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė – Nora Lukoševičiūtė, raštinės administratorė
Nariai
Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Grubliauskienė, progimnazijos tarybos narė
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė, socialinė pedagogė

Komisijos pirmininkė – V. Būdvytienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ernesta Kloviškienė – Metodinės tarybos pirmininkė, anglų k. mokytoja
Laura Razbadauskienė – Metodinės tarybos narė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja
Sandra Janciuvienė – Metodinės tarybos narė, anglų k. mokytoja
Margarita Endriuškaitė, istorijos mokytoja
Jolanta Uselė – Metodinės tarybos narė, pradinių klasių mokytoja
Virgina Žemgulienė – Metodinės tarybos narė, matematikos mokytoja
Antanina Viskintaitė-Butikienė – Metodinės tarybos narė, dorinio ugdymo mokytoja

Komisijos pirmininkė – Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė – Edita Paulikaitė, bibliotekininkė
Nariai
Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė, socialinė pedagogė
Dovilė Beresnevičienė, logopedė
Gintarė Vaitiekutė, psichologė
Daiva Monkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Eglė Vladičkienė, karjeros ugdymo, gyvenimo įgūdžių mokytoja
Aistė Lajauskienė, specialioji pedagogė

Komisijos pirmininkė – Gražina Pocienė, direktorė
Komisijos sekretorė – Sandra Gedvilienė, pradinio ugdymo mokytoja
Nariai:

Jūratė Grubliauskienė, Progimnazijos tarybos narė
Aleksandras Ronkus, Progimnazijos tarybos narys
Ernesta Kloviškienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja
Gintarė Čereškienė, gamtos mokslų mokytoja

Grupės vadovė – Gražina Pocienė, direktorė
Nariai
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Aleksandras Ronkus, progimnazijos tarybos pirmininkas
Jolanta Dargienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

Ernesta Kloviškienė, anglų kalbos mokytoja

Aistė Lajauskienė, specialusis pedagogas

Grupės vadovė – Gražina Pocienė, direktorė
Nariai
Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jolanta Dargienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
Aleksandras Ronkus, progimnazijos tarybos pirmininkas
Gintarė Vaitiekutė, psichologė
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė, socialinė pedagogė

Grupės vadovė – Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ernesta Kloviškienė, anglų kalbos mokytoja
Laura Razbadauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Jolanta Uselė, pradinio ugdymo mokytoja
Gintarė Vaitiekutė, psichologė
Virgina Žemgulienė, matematikos mokytoja
Sandra Janciuvienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja
Antanina Viskintaitė – Butikienė, tikybos mokytoja
Margarita Endriuškaitė, istorijos mokytoja

Aistė Lajauskienė, spec. pedagogas

Grupės vadovė – Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Eglė Ričkuvienė, matematikos mokytoja
Aistė Lajauskienė, specialioji pedagogė
Gintarė Vaitiekutė, psichologė

Grupės vadovė – Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai
Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Birutė Vareikienė, istorijos mokytoja
Jovita Būtaitė, geografijos mokytoja

Grupės vadovė – Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:

Artūras Putejevas, informacinių komunikacinių technologijų specialistas

Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Loreta Vyšniauskienė, užsienio (anglų) kalbos mokytoja

Grupės vadovė – Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai
Vida Sebeckytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Audra Znaidauskė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Laura Razbadauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Grupės vadovė – Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai

Eglė Vladičkienė, karjeros specialistė

Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė, socialinė pedagogė
Ilona Malakauskienė, fizinio ugdymo mokytoja
Daiva Monkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja
Edita Paulikaitė, bibliotekininkė
Gintarė Vaitiekutė, psichologė

Komandos vadovė – Gražina Pocienė, direktorė
Nariai
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gintarė Vaitiekutė, psichologė
Dovilė Beresnevičienė, logopedė
Ilona Baltutienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Grupės vadovė – Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai
Andrius Sabaliauskas, dorinio ugdymo (etikos) mokytojas
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lijana Juodžbalytė-Stungevičienė, socialinė pedagogė
Gintarė Vaitiekutė, psichologė

Judita Bivainienė, technologijų mokytoja