Komisijos ir darbo grupės

Mokinių priėmimo į mokyklą komisija

Komisijos pirmininkė Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė Nora Lukoševičiūtė, raštinės administratorė
Nariai  
Vaida Būdvytienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Grubliauskienė Progimnazijos tarybos narė
Jūratė Karpauskienė specialioji pedagogė

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė Edita Paulikaitė, bibliotekininkė
Nariai  
Vaida Būdvytienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Karpauskienė socialinė pedagogė
Dovilė Beresnevičienė logopedė
Gintarė Vaitiekutė psichologė
Daiva Monkevičienė pradinio ugdymo mokytoja
Jolita Benetienė dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
Aistė Lajauskienė specialioji pedagogė

Mokytojų ir pagalbos mokinui specialistų atestacijos komisija

Komisijos pirmininkė Gražina Pocienė, direktorė
Komisijos sekretorė Dalia Jurkienė,  pradinio ugdymo mokytoja
Nariai  
Gražina Gimbutienė užsienio (anglų) kalbos mokytoja
Gitana Stulpinienė užsienio (anglų) kalbos mokytoja
Antonina Savickienė užsienio (rusų) kalbos mokytoja
Jūratė Grubliauskienė Progimnazijos tarybos narė

Strateginio plano rengimo grupė

Grupės vadovė Gražina Pocienė, direktorė
Nariai  
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vaida Būdvytienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Aleksandras Ronkus Progimnazijos tarybos pirmininkas
Jolanta Dargienė direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

Veiklos plano rengimo grupė

Grupės vadovė Gražina Pocienė, direktorė
Nariai  
Vaida Būdvytienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jolanta Dargienė direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams
Aleksandras Ronkus Progimnazijos tarybos pirmininkas
Vaida Jokšienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Gintarė Vaitiekutė psichologė
Jūratė Karpauskienė socialinė pedagogė

Ugdymo plano rengimo grupė

Grupės vadovė Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai  
Lina Kuisė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vaida Jokšienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Audra Znaidauskė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Sandra Gedvilienė pradinio ugdymo mokytoja
Gintrė Vaitiekutė psichologė
Virgina Žemgulienė matematikos mokytoja
Gitana Stulpinienė užsienio (anglų) kalbos mokytoja
Inga Kairienė menų (dailės) mokytoja
Gintarė Čereškienė gamtos mokytoja

Progimnazijos veiklos ir pažangos vertinimo grupė

Grupės vadovė Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai  
Lina Kuisė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ilona Černiavskaja matematikos mokytoja
Aistė Lajauskienė specialioji pedagogė
Gintarė Vaitiekutė psichologė

Korupcijos prevencijos grupė

Grupės vadovė Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai  
Vaida Būdvytienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Birutė Vareikienė istorijos mokytoja
Dalia Umantaitė-Vaivadienė geografijos mokytoja

Interneto svetainės priežiūros grupė

Grupės vadovė Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai  
Lina Kuisė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Artūras Putejevas informacinių komunikacinių technologijų specialistas
Loreta Vyšniauskienė užsienio (anglų) kalbos mokytoja
Vaida Jokšienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Raštingumo ugdymo grupė

Grupės vadovė Vaida Būdvytienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai  
Vaida Jokšienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Vida Sebeckytė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Audra Znaidauskė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Laura Razbadauskienė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas

Mokinių profesinio orientavimo grupė

Grupės vadovė Jurgita Petkutė-Jevstafjeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai  
Vaida Būdvytienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ilona Černiavskaja matematikos mokytoja
Jūratė Karpauskienė socialinė pedagogė
Ilona Malakauskienė fizinio ugdymo mokytoja
Daiva Monkevičienė pradinio ugdymo mokytoja
Edita Paulikaitė bibliotekininkė
Gintarė Vaitiekutė psichologė

Krizių valdymo mokykloje komanda

Komandos vadovė Gražina Pocienė, direktorė
Nariai  
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Lina Kuisė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vaida Būdvytienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gintarė Vaitiekutė psichologė
Dovilė Beresnevičienė logopedė
Ilona Baltutienė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Socialinio emocinio ugdymo koordinavimo grupė

Grupės vadovė Lina Kuisė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai  
Jolita Benetienė dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
Jurgita Petkutė-Jevstafjeva direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jūratė Karpauskienė socialinė pedagogė
Vilma Mažeikienė technologijų mokytoja
Gintarė Vaitiekutė psichologė

Kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Sužinoti daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close