Kai klasės auklėtojas yra puikus geografijos mokytojas, tikras savo srities profesionalas, tai ir klasės valandėlėse geografijos nebūna per daug…7k klasės valandėlėje dalyvavo svečias iš Klaipėdos universiteto – dėstytojas Erikas Visakavičius.
Mokslininkas įdomiai pasakojimo apie Žemės gelmes, supažindino su įvairiais mineralais ir uolienomis.
Ačiū klasės auklėtojai Daliai Umantaitei – Vaivadienei.