Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. (8 46) 324515, (8 667) 59901

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS

 


 

PAPILDOMA INFORMACIJA DĖL PRIĖMIMO

 

Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyroje ,,Priėmimas į mokyklas“.

 

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų sudaroma mokymo sutartis, mokyklai teikiami priėmimo dokumentai:
*prašymas mokytis;
*gimimo liudijimo kopija;
*specialiuosius ugdymosi poreikius (jeigu yra) įrodančių dokumentų kopijas;
*įgyto išsilavinimo pažymėjimą/aprašą.
*kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys ir į ,,Versmės“ progimnaziją priimti asmenys papildomai pateikia dokumentus, už kuriuos savivaldybės įsipareigoja kompensuoti progimnazijai ūkio lėšas bendros sutarties tarp savivaldybių pagrindu.