Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

Robotel Smart Class įsibėgėja

Džiaugiamės turėdami galimybę mokyti ir mokytis anglų kalbos su Robotel Smart Class įranga. Kokybės krepšelio dėka, įsigijome įrangos, kuri leidžia šiuolaikiškai, produktyviai mokyti ir mokytis. Kiekvienam mokiniui sudaromos galimybės kalbėti, taisyklingai tarti, atlikti užduotis raštu. Mokytojas turi galimybę, kiekvieną stebėti, girdėti, įvertinti. Ačiū anglų kalbos mokytojoms, kurios drąsiai imasi naujų metodų, būdų mokyti užsienio kalbos. […]

Progimnazijos edukacinės erdvės ir ugdymo procesas

Spalio 15 d. progimnazijos mokytojai – geografijos mokytoja metodininkė Dalia Umantaitė-Vaivadienė ir technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus – dalinosi edukacinių erdvių kūrimo aktualijomis ir gerąja patirtis konferencijoje „Mokyklų edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“. Nors, atsižvelgiant į situaciją šalyje ir pasaulyje, ji surengta nuotoliniu būdu, neįprastas formatas nesutrukdė susirinkti ir pranešėjų pristatymų išklausyti daugiau nei dviem […]

Informacinis centras veikia

Mūsų progimnazijoje jau veikia informacinis centras. Tai šiuolaikiška, ergonomiška ir jauki aplinka, skirta įvairioms veikloms: Individualioms mokinių konsultacijoms, pokalbiams;Grupiniams užsiėmimams (pamokoms, seminarams, susitikimams);Pamokų ruošai;Informacinių technologijų naudojimui;Metodinės medžiagos parengimui;Neformalaus švietimo veiklų įgalinimui. Previous Next

Progimnazijoje veikia laboratorija

Tai erdvė, kurioje mokiniai gali atlikti tiriamuosius ir praktinius darbus. Laboratorijoje apsilanko ir atlieka praktinius darbus tiek pradinių klasių mokiniai, tiek vyresni progimnazijos mokiniai.Mokiniai turi galimybę:Susipažinti su laboratorinėmis priemonėmis.Atlikti praktinius ir tiriamuosius darbus.Stebėti vaizdą pro teleskopą.Naudotis mikroskopais ir gaminti preparatus.Pritaikyti IKT technologijas praktiniuose darbuose. Previous Next