Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

2021-02-10 Klaipėdo miesto pradinio ugdymo mokytojų metodiniame susirinkime mūsų progimnazijos mokytojos dalijosi sukaupta patirtimi. Pradinio ugdymo mokyoja metodininkė Sandra Gedvilienė pristatė mūsų mokykloje taikomą pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasieimų vertinimo sistemą. Miesto pradinio ugdymo mokytojams ji sakitė pranešimą „Patirties sklaida. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo pradinio ugdymo pamokose aprašas“. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Rupeikienė dalijosi patirtimi apie mūsų mokykloje taikomą vaiko individualios pažangos stebėjimo ir fikslavimo sistemą. Jos pranešimo tema – „Patirties sklaida. Vaiko individualios pažangos stebėsena ir fiksavimas“. Nuoširdžiai dėkojame mokyotojoms už profesionalumą ir iniciatyvas.