Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

Kovo 7 d. mokykloje vyko respublikinis forumas „Ar esame pasirengę įtraukiajam ugdymui?“ Forumo tikslas – dalintis patirtimi, teorinėmis ir/ar praktinėmis įžvalgomis apie galimybę įvairių gebėjimų mokiniams ugdytis bendrojo lavinimo įstaigose. Renginyje dalyvavo švietimo pagalbos specialistai (specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai pedagogai, psichologai). Renginio pranešėjai dalinosi mintimis apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų/mokinių integravimą užtikrinant įtraukųjį ugdymą, apie logopedinės pagalbos būtinumą vaikams, turintiems didelių ugdymosi poreikių, apie komandinio darbo svarbą ugdant vaikus, kurie turi ugdymosi sunkumų. Ypatingo dėmesio ir susimąstymo sulaukė Klaipėdos miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotojo V. Karvelio pranešimas „Mokytojo vaidmuo įtraukties kontekste“. Sužavėjo Klaipėdos Litorinos mokyklos direktorės ir psichologės pristatytas pranešimas apie mokyklos aplinkos pritaikymą sėkmingam mokinių turinčių specialiųjų poreikių ugdymui. Antroje forumo dalyje išreikšti nuomonę turėjo kiekvienas. Dalyviai, susiskirstę grupėmis, dalyvavo diskusijose, aptarė svarbius klausimus, kaip mokytojai ruošiasi priimti didelių ugdymosi poreikių turintį mokinį, koks mokinių požiūris į SUP turintį mokinį, kaip bendruomenė bendradarbiauja su SUP turinčių mokinių tėvais ir kt. Renginio dalyvių refleksija parodė, kad forumas buvo informatyvus, naudingas, reikalingas, pranešimai išsamūs, įdomūs, aktualūs. Mums palinkėta tokių renginių organizuoti daugiau.
Forumo organizatoriai Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos pavaduotoja ugdymui Jurgita Petkutė Jevstafjeva, specialioji pedagogė ir logopedė Aistė Lajauskienė.