Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

Prieš pat pavasario atostogas, visą savaitę 3k klasėje buvo organizuojamos integruotos veiklos tema „Velykų kraičio skrynia“. Jos metu 3k klasės mokiniai, dirbdami grupėmis ir individualiai, gilino ir turtino žinias apie Velykų tradicijas, papročius, patiekalus, žaidimus, dainas. Šiemet jie tai darė savarankiškai rinkdami medžiagą ir kurdami knygeles „Velykų patiekalai“ arba „Velykų margučiai“ Storyjumper programoje. Knygeles kasdien pristatydavo klasės draugams aptardami, diskutuodami, papildydami. Per technologijos pamokas mokiniai kūrė margučio karpinį, o kūrybinių dirbtuvių metu dailės mokytoja Inga Kairienė mokė lino raižinio meno – sukūrė velykinę atvirutę „Margutis“. Muzikos pamokų metu mokiniai raliavo ir žaidė žaidimus. Būrelio „Galvočiai“ metu jaunieji programuotojai Scratch programėlėje rideno margučius.
Pavaduotoja ugdymui Vaida Būdvytienė pravedė įdomiąją lietuvių kalbos pamoką „Pasaulio medis. Baltiški simboliai: dangus, žemė“, o fizinio ugdymo mokytoja Ilona Malakauskienė su mokiniais ieškojo baltiškų žemių, puolė bei saugojo savo teritorijas.
Tradicine tapusios Kahoot viktorinos metu mokiniai grupėmis rungėsi tikrindami savo žinias.
Integruotą savaitę užbaigėme pažintinėje ekskursijoje Baltų mitologijos parke, Kretingos r., Sausdraviuose. Ten mokiniai sužinojo apie savo protėvių Baltų (Aisčių) kraštų mitologiją.
Dėkojame mokytojai Nelitai Gedminienei už iniciatyvas.