Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

Prieš pat atostogas 3k klasėje praūžė integruotų veiklų savaitė „Trumpiausia diena ir ilgiausia naktis. Kalėdos“. Jos tikslas – supažindinti mokinius su kalėdiniais papročiais ir tradicijomis Lietuvoje ir mūsų kaimyninėje šalyje Latvijoje. Ugdyti pažinimo, kultūrinę, komunikavimo, skaitmeninę kompetencijas. Tenkinti mokinių saviraiškos poreikius, skatinti savarankiškai veikti. Savaitė prasidėjo pavaduotojos Vaidos Būdvytienės organizuota įdomiąją pamoka „Pasaulio medis. Baltiški simboliai: dangus, žemė, vanduo“, kurios metu vaikai buvo supažindinti su pasaulio gyvybės medžio reikšme, sferų prasmėmis. Mokiniai savarankiškai grupėse bei individualiai rinko medžiagą ir ruošė pristatymus apie kalėdinius papročius, tradicijas, burtus, žaidimus Lietuvoje ir Latvijoje. Diskutavo apie lietuviškų ir latviškų papročių panašumus ir skirtumus, atsakė į pateiktus klausimus, atliko praktines užduotis. Aktyviai įsitraukė į žaidimus, burtus. Įgytas žinias demonstravo Kahoot viktorinoje. Skaitė S. Neries „Senelės pasaką“ ir dirbdami grupėse iš plastilino nulipdė ir sukūrė pasakos kompoziciją. Gruodžio 19 d. dalyvavo muzikiniame spektaklyje vaikams pagal Justino Marcinkevičiaus poemą „Voro vestuvės“. Veiklų savaitę užbaigėme šventine pamoka/rytmečiu kartu su Tėveliais. Mokiniai atskleidė savo meninius gebėjimus: šoko, dainavo, skambino pianinu, deklamavo eiles, keitėsi dovanėlėmis.
Dėkojame mokytojai Jolantai Uselei bei visiems prisidėjusiems prie integruotų veiklų savaitės organizavimo už kūrybiškumą ir iniciatyvas.