Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

Vasario 20 dieną mokyklos pedagogai rinkosi į aktų salę dalintis patirtimi – kaip jiems sekasi įgyvndinti Atnaujintas ugdymo programas. Net 10 mokytojų skaitė pranešimus, dalinosi įžvalgomis, metodais, priemonėmis apie ugdymą(si):
Jovita Butaitė „Kaupiamasis vertinimas ClassDojo programoje”.
Agnė Rušienė ir Karina Pečiukėnė „Sėkmingos pamokos receptas pagal atnaujintas ugdymo programas 1-3 klasėse”.
Vida Sebeckytė ir Inga Kairienė „Kuriame miniatiūrą”.
Andrius Sabaliauskas „5-8 klasių mokinių kūrybiškumo kompetencijos ugdymas”.
Laura Razbadauskienė „Mokinių sėkmės etapai pagal atnaujintas ugdymo programas 7 klasėse”.
Judita Bivainienė „Kompetencijų vertinimas ir įsivertinimas technologijų pamokose”.
Margarita Endriuškaitė „Kartojimas ir įtvirtinimas per žaidimą”.
Virgina Žemgulienė ,,Finansai ir ekonomika 7-ose klasėse pagal atnaujintas ugdymo programas”.
Natalija Lajauskienė ,,Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas rusų k. pamokose“.
Vaida Būdvytienė „Pamokos kriterijai pagal atnaujintas ugdymo programas“.

Posėdžio metu aptarti ir I pusmečio ugdymosi rezultatai. Džiaugiamės, kad mūsų mokyklą renkasi motyvuoti ir gabūs vaikai, todėl turime kuo pasidžiaugti – ugdymo kokybė išlieka pagrindiniu mokyklos uždaviniu. Tik kartu su profesionaliais mokytojais galima pasiekti puikių rezultatų.