Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

2021-04-08 vyko Respublikinė nuotolinė pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas. Praktinės rekomendacijos“, kurią organizavo Klaipėdos miesto pradinio ugdymo Metodinė taryba. Mūsų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė S. Gedvilienė pranešimą „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo pradinio ugdymo pamokose aprašas – kaitos tendencijos ir problemos“. Dėkojame mokytojai Sandrai, džiaugiamės jos profesionalumu ir gerosios patirties sklaida.