Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

Vasario 17 d. visi progimnazijos mokytojai dalyvavo Mokytojų tarybos posėdyje ,,Mokomės. Atrandame. Dalinamės“. Susitikimo metu aptarėme ne tik I pusmečio rezultatus, diskutavome apie kylančia problemas nuotolinio ugdymo metu. Antroje dalyje mokytojai dalinosi patirtimi, atrastomis naujomis platformomis, išbandytais metodais:
M. Urbonas ,,Kūrybiškas emocinio intelekto ugdymas pamokose“.
V. Žemgulienė ,,Mokinių darbų taisymas, esant nuotoliniam mokymui“.
I. Kairienė ,,Įrankiai, padedantys mokinio individualiai pažangai dailėje“.
G. Stulpinienė ,,Pagalbos mokiniui teikimas nuotolinio ugdymo metu“.
N. Gedminienė ,,Gamtamokslinio projekto ,,Tai prasideda nuo tavęs ir manęs“ pristatymas“.
G. Čereškienė ,,Integruoto gamtamokslinio ugdymo 5-8 klasėse programos įgyvendinimo patirtis”
A. Ronkus ,,Virtuali lenta kompiuteryje ,,Teach Infinity“.
Ačiū mokytojams už profesionalumą.