Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

Vasario 14 d. Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centre vyko seminaras „Ugdymo turinio pritaikymo galimybės SUP turintiems mokiniams. Praktiniai patarimai“. Seminaro lektorė buvo mūsų mokyklos specialioji pedagogė ir logopedė Aistė Lajauskienė, turinti 22 metų darbo patirtį. Seminaras buvo skirtas mokytojams, dirbantiems su mokiniais turinčiais ugdymosi sunkumų. Pedagogai plėtė savo kompetencijas švietimo pagalbos klausimais, tobulino gebėjimą pasiruošti pamokai, teisingai parinkti užduotis, tinkamai jas pritaikyti mokiniui, pritaikyti atsiskaitymo užduotis ir atsiskaitymo formas. Atkreiptas dėmesys į mokinio daromos pažangos stebėseną, fiksavimą, tolesnių tikslų numatymą. Dalyviai atliko užduotis, analizavo ir vertino skaitymo, rašymo sutrikimų turinčių mokinių darbus, teikė rekomendacijas dėl tolesnio ugdymo turinio pritaikymo šiems mokiniams. Įtrauktis, prasideda nuo vaiko priėmimo, pažinimo, jo poreikių supratimo ir tenkinimo.
Džiaugiamės, kad mūsų progimnazjos specialistai dalijasi savo patirtimi ir dėkojame spec. pedagogei A. Lajauskienei už iniciatyvas.