Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

Balandžio 5 d. Palangoje vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Vaiko kelias į gražią kalbą bendrystėje su tėvais įgyvendinant įtraukųjį ugdymą“. Konferencijoje savo idėjomis dalinosi mokyklos specialioji pedagogė ir logopedė Aistė Lajauskienė ir pristatė pranešimą „STEAM veiklos lavinant žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius“, pristatė savo metodinę priemonę skirtą formuoti žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžius, gerinti skaitymo ir rašymo gebėjimus. Klaipėdos miesto specialiųjų pedagogų ir logopedų susirinkime, kurio tikslas buvo pasidalinti patirtimi apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo galimybes bendrojo lavinimo mokyklose, pristatė pranešimą „Mokinių, turinčių kompleksinių sutrikimų, ugdymo modelis, jungiantis vaiko, mokytojo, tėvų poreikius“.