Adresas: I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda; Tel. +370 46 324515, +370 611 44070

VAIKŲ ADAPTACIJA

  • Vaikui kelti reikalavimus, atitinkančius jo amžiaus ypatumus, vertinti vaiką realiai, atsižvelgti į vaiko poreikius, norus, nuomonę.
  • Padėti vaikui suvokti savo emocijas, jausmus, išmokyti jį sėkmingai įveikti stresą bei įgyti reikalingų bendravimo įgūdžių.
  • Bendraujant su vaiku siekti lygiateisiškumo, pagarbaus bendravimo, teisės rinktis, atsakomybės už save ir šalia esantį.
  • Atsisakyti lyginti savo vaiko gebėjimus su jo brolių/seserų (jei turi) ar draugų gebėjimais.
  • Pastebėti nors ir menką vaiko pažangą – taip ugdomas teigiamas požiūris į mokymąsi.
  • Mokyti vaiką analizuoti save ir padėti įveikti neigiamas asmenybės savybes.
  • Mokyti vaiką problemos sprendimo įgūdžių, adekvačiai elgiantis ir emociškai reaguojant į aplinką.
  • Mokyti vaiką savarankiškai dirbti, organizuoti savo darbą.