Dalinimasis gerąja „Kokybės krepšelio“ įgyvendinimo patirtimi

Svečiuose pas gargždiškius

Balandžio 21-22 dienomis dvi mūsų mokyklos mokytojos – Vaida Jokšienė ir Ilona Malakauskienė – vedė mokymus„Olimpinių vertybių ugdymo programos pristatymas ir įgyvendinimas“  Klaipėdos rajono Gargždų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pedagogams. 

Integracija Klasikinio ugdymo klasėse

Kovo 24 dieną NŠA organizuotame renginyje„ Kokybės krepšelio“ mokyklų sėkmės istorijos“ dalyvavo ir mūsų progimnazijos atstovai. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vaida Būdvytienė skaitė pranešimą tema,,Integracija Klasikinio ugdymo klasėse“. Džiugu, kada turime kuo pasigirti, kada galime džiaugtis pasiekimais, dalintis patirtimi su kitomis šalies mokyklomis.

Į svečius Šilutės krašto mokytojai

Vasario 17 d. į mūsų progimnaziją atvyko būrys Šilutės krašto mokytojų. Visada yra malonu, kai turime kuo pasidžiaugti, ką parodyti… Tai projekto „Kokybės krepšelis“ viena iš veiklų, skatinančių mokyklos ūgtį. Savo patirtimi dalijosi vyresnioji matematikos mokytoja Rasa Popovienė, gamtos mokslų mokytoja metodininkė Gintarė Čereškienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė Laura Bukantė, technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus, fizinio ugdymo mokytoja ekspertė Ilona Malakauskienė. Svečiai turėjo galimybę pabūti mokiniais fizinio ugdymo, integruotoje gamtos mokslų ir technologijų pamokoje, matematikos ir technologijų pamokose. Svečių padėkos ir susižavėjimo žvilgsniai glostė širdį – esame inovatyvi, šiuolaikiška ir kokybės siekianti mokykla.

Integracijos galimybės

2021-05-28 technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus dalinosi patirtimi su respublikos dailės ir technologijų mokytojais, vedė seminarą tema „Integracijos galimybės per patyriminę kūrybinę veiklą“.

Pamoka yra pamoka

Klaipėdos „Versmės“ progimnazijoje vasario 14-osios rytas išaušo kaip niekad darbingas. Mokytojai dalijosi patirtimi ir žiniomis apie svarbiausią jų kasdienio darbo įrankį – pamoką. 
Visą straipsnį skaitykite čia…>>>

Mokinių motyvacija. Medijų ir skaitmeninio priemonių taikymas ugdyme

Progimnazijos technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus parengė programą „Mokinių motyvacija. Medijų ir skaitmeninio priemonių taikymas ugdyme“ ir 2021 m. gruodžio – 2022 m. sausio mėn. dalinosi patirtimi su Šilutės raj. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytojais.

Skaitmeninių įrankių naudojimas integruojant STEAM veiklas

Prasidėjus naujiems metams, sausio 5 dieną, Klaipėdos Vydūno gimnazija organizavo respublikinę mokytojų konferenciją „STEAM pamoka – jungtys, iššūkiai, atradimai“. Jos metu savo patirtimi tema „ Skaitmeninių įrankių naudojimas integruojant STEAM veiklas “ dalinosi technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus.

MENO technologijų ateitis

2021 m. lapkričio 4 d. progimnazijoje vyko respublikinė technologijų mokytojų metodinė diena „MENO technologijų ateitis“. Jos metu vyko kūrybinių dirbtuvių/paskaitų ciklas: inovatyvumas, metodikos, technologijos. Savo sukaupta gerąja patirtimi dalinosi šios dienos organizatorius technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus.

Geografijos mokytojų forumas

Rugsėjo 17 ir 18 dienomis Palangoje vyko Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos forumas „Geografijos turinio kaita: XXI a. iššūkių žmonijai „. Forumas, kuriame dalyvavo 120 geografų, skirtas aptarti bei analizuoti šiandienos švietimo aktualijas, pasidžiaugti nuveiktais darbais ir pasidalinti patirtimi. Šiame forume pranešimą tema „Geografijos pamokos netradicinėse erdvėse taikant inovatyvius metodus“ pristatė mūsų mokyklos geografijos mokytoja ekspertė Dalia Umantaitė -Vaivadienė.

Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės

2021-06-09 Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazija organizavo respublikinę konferenciją „Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės“. Jos metu savo patirtimi dalinosi technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus. Buvo pristatytos virtualios mokymosi aplinkos mokinių kūrybiškumui ugdyti.

Kūrybiškumą ugdančios strategijos priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme

Gegužės 27 d. mūsų progimnazija organizavo nuotolinę respublikinę praktinę pedagogų metodinę dieną „„KŪRYBIŠKUMĄ UGDANČIOS STRATEGIJOS PRIEŠMOKYKLINIAME IR PRADINIAME UGDYME“, kurioje dalyvavo per šimtą šalies švietimo sistemos atstovų. Metodinės dienos tikslas – pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, ugdymo įstaigų vadovų bendradarbiavimas, dalinimasis patirtimi bei praktinėmis įžvalgomis apie ugdytinių kūrybiškumą ugdančias strategijas. Net devyniolika pranešėjų iš Klaipėdos, Nidos, Panevėžio, Kauno ir Šiaulių miestų ugdymo įstaigų parengė ir pristatė pranešimus apie praktinėje veikloje taikomą patyriminį ugdymą, efektyvius metodus, integruojamas programas, kūrybiškumo įveiklinimo pavyzdžius, padedančius organizuoti inovatyvų, įtraukiantį bei kokybišką ugdymo(si) procesą priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme. Metodinėje dienoje apžvelgta buvo ir ugdymo programų turinio atnaujinimo tema, mokinių adaptacijos mokykloje aspektai. Aptartos pasiekimų vertinimo aprašų gairės. Numatomos pradinio ir priešmokyklinio ugdymo bendradarbiavimo formos ir galimybės. Dėkojame metodinės dienos dalyviams už jų dalinimąsi gerąją patirtimi, praktines įžvalgas bei kūrybišką kasdieninį darbą.

Idėjų vystymasis ir sprendimų įgyvendinimas

2021 m. balandžio 08 d. vyko nuotolinė respublikinė pedagogų konferencija „IKT mokykloje: mokomės ir mokome“. Ją organizavo Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija. Konferencijos tikslas: pasidalinti gerąja patirtimi taikant IKT ugdymo(si) procese. Jos metu technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus dalinosi savo patirtimi tema „Idėjų vystymas ir sprendimų įgyvendinimas“ ir pristatė virtualias kūrybines laboratorijas.

Aplinkos įtaka XXI amžiaus ugdymo(si) kokybei

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ teigiama, kad privalu „visose mokyklose sukurti tinkamą mokymosi aplinką“, nes ji, šalia mokymo programų kokybės, labai svarbi ateities visuomenės narių kūrybingumui ugdyti. Apie tai pakvietė pasikalbėti ir Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos bendruomenė nuotolinėje respublikinėje teorinėje-praktinėje pedagogų konferencijoje „Aplinkos įtaka XXI amžiaus ugdymo(si) kokybei“. Net trylika pranešėjų dalijosi idėjomis, kaip ugdyti mokinius netradicinėse erdvėse, kaip tinkamai įrengti ir paruošti mokymui(si) edukacines erdves, įvairiais nuotolinį ugdymą praskaidrinančiais metodais, asmenine patirtimi ir įžvalgomis su klausytojais. Ypač sušildė konferencijos svečio, VDU licėjaus „Sokratus“ mokytojų mentoriaus, Mišos Jakobo kvietimas neužgesinti šviesos, pasitikti po karantino grįžtančius mokinius atvira širdimi. Platus pranešimų spektras leido įsitikinti, kad mokymo(si) aplinka – tai visos edukacinę vertę turinčios žmogaus gyvenimo ir veiklos erdvės (tiek fiziniu, tiek socialiniu aspektu) įgalinančios asmeninį individo tobulėjimą, pasiekiamą per mokymo(si) pastangas. Tad puoselėkime ne tik mokyklos erdves, bet ir tarpusavio santykius su kolegomis, mokiniais. Dėkojame konferencijos pranešėjams, dalyviams, administratoriams Violetai ir Lukui (Klaipėdos miesto PŠKC), moderatorei – pavaduotojai ugdymui Jurgitai Petkutei-Jevstafjevai. Straipsnį apie konferenciją galite perskaityti čia: https://ve.lt/aktualijos/aplinkos-itaka-xxi-amziaus-ugdymosi-kokybei

Pažinimo kompetencijos ugdymas tyrinėjant

Balandžio 2 dieną gausus mūsų mokytojų būrys dalyvavo nuotolinėje respublikinėje mokytojų konferencijoje ,,Pažinimo kompetencijos ugdymas tyrinėjant“. Mokytojai dalinosi patirtimi su kolegomis iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Dėkojame mokytojams: Sandrai Gedvilienei, pradinių klasių mokytojai, už pranešimą tema „Patirtinis mokymasis – „Patirk, įvertink, apmąstyk, keisk.“, Laimai Steponavičienei, pradinių klasių mokytojai, už pranešimą tema „Kūrybinė mokinių veikla pasaulio pažinimo pamokose“, Nelitai Gedminienei, pradinių klasių mokytoja, už pranešimą tema „Tai prasideda nuo tavęs ir manęs…“, Astai Buivydienei, pradinių klasių mokytoja, už pranešimą tema „Bandymas kaip tiriamasis metodas pradinėse klasėse“, Daivai Monkevičienei, pradinių klasių mokytoja, už pranešimą tema „Nuotolinė integracija pirmoje klasėje“, Ilonai Černiavskajai, matematikos mokytoja, už pranešimą tema „Klasikinio ugdymo organizavimo ypatumai, mokant matematikos“.

Technologijos karantine

Kovo 17 d. Lietuvos technologijų mokytojų asociacija kartu su Vilniaus Gedimino technikos universitetu organizavo nuotolinę konferenciją „Technologijos karantine. Kur link judėsime po jo?“. Jos metu technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus dalijosi patirtimi ir pristatė veiklas projektavimo srityje. Ačiū mokytojui už profesionalias įžvalgas ir dalijimąsi patirtimi su šalies pedagogais.

Dalinamės patirtimi su Raseinių rajono pedagogais

2021m. vasario 18 d. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus dalijosi gerąja patirtimi ir skaitė 4 val. paskaitą „Nuotolinis mokymas(is) kaip šiuolaikinės pamokos instrumentas“ Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklų technologijų mokytojams. Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokytojai dalinasi patirtimi ne tik su mokyklos, bet ir šalies pedagogais. Atsiliepimai po paskaitos: „Paskaita buvo labai informatyvi, pateikta daug puikių praktinių pasiūlymų, kaip galima nuotolinę technologijų pamoką padaryti tikslingesnę, įdomesnę mokiniams, ugdyti įvairius mokinių gebėjimus ir kompetencijas. Skatina technologijų mokytojus domėtis ir įvaldyti naujus nuotolinius darbo metodus ir instrumentus“.

Edpuzze įrankis

Sausio 26 d. anglų kalbos mokytoja Emilija Šulnytė pakvietė pedagogus į susitikimą, skirtą nuotolinio mokymo  Edpuzzle įrankiui pažinti. Ši didžiulė vaizdo įrašų biblioteka yra skirta ne tik vaizdo įrašų redagavimui, bet tai yra puiki priemonė mokinių veiklos kontrolei. Jeigu mokytojas pamokose naudoja vaizdo įrašus iš YouTube ar savo įrašytas pamokas, Edpuzzle labai pagerina vaizdo įrašų naudojimo efektyvumą. Mokytojas gali patikrinti, ar mokiniai pažiūrėjo, ar suprato, o mokiniai gali žiūrėti įrašą savo tempu, kartoti atskiras dalis ir t.t. Ačiū mokytojai Emilijai už galimybę mokytis.

Dalinamės gerąja patirtimi

2021-01-26 Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos geografijos mokytoja ekspertė Dalia Umantaitė – Vaivadienė dalijosi gerąja patirtimi su Vilniaus Karaliaus Mindaugo progimnazijos mokytojais. Buvo pristatyti IT įrankiai ir integruotų pamokų idėjos, taip pat nuotolinio mokymosi proceso galimybės ir iššūkiai.

Respublikinė konferencija ,,Šiuolaikiniai metodai pamokoje – mokinio sėkmė“

Lapkričio 26 d. mūsų mokykla pakvietė Lietuvos pedagogus jungtis į nuotolinę respublikinę teorinę-praktinę konferenciją ,, Šiuolaikiniai metodai pamokoje – mokinio sėkmė“. Džiugu, kad ši tema buvo patraukli net 201 Lietuvos pedagogui. Apie tai prašome skaityti dienraštyje ,,Vakarų ekspresas“…>>>

Pragmatiškas kūrybiškumas

Pastaruoju metu dažnai kalbama apie patraukias pamokas, kuriose mokiniai patirtų sėkmę, atskleistų individualius savo gebėjimus. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos mokytojų komanda – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vaida Jokšienė, geografijos mokytoja metodininkė Dalia Umantaitė-Vaivadienė, fizinio ugdymo mokytoja ekspertė Ilona Malakauskienė, technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus –  dalijosi savo patirtimi seminare „Pragmatiškas kūrybiškumas: kaip sunkiausias pamokas paversti nepamirštamomis“. Tai seminaras, kuris skirtas visų dalykų mokytojams, siekiantiems kūrybiškai ugdyti savo mokinius. Tikslas – suteikti mokytojams įrankius (metodus), kuriuos jie galėtų praktiškai pritaikyti dėstomų dalykų pamokose.

Kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Sužinoti daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close