Mokytojų meistriškumas

Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės

2021-06-09 Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazija organizavo respublikinę konferenciją „Nuotolinio mokymo iššūkiai ir galimybės“. Jos metu savo patirtimi dalinosi technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus. Buvo pristatytos virtualios mokymosi aplinkos mokinių kūrybiškumui ugdyti.

Vertikalioji ir horizontalioji integracija

Besibaigiant mokslo metams, progimnazijos pedagogai dalyvavo seminare ,„Vertikalioji ir horizontalioji integracija“. Lektorė R. Dudzinskienė dalinosi įžvalgomis apie integraciją pamokose. Kaip pasiekti geresnių ugdymosi rezultatų? Ką daryti, kad mokinys kuo greičiau rastų tinkamą kelią teisingo sprendimo link? Kaip parinkti tinkamą vertinimą? Ir dar daugelį kitų temų mokytojai gvildeno seminaro metu. Belieka taikyti pamokose kuriant kokybišką ugdymą.

Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas. Praktinės rekomendacijos

2021-04-08 vyko Respublikinė nuotolinė pradinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas. Praktinės rekomendacijos“, kurią organizavo Klaipėdos miesto pradinio ugdymo Metodinė taryba. Mūsų progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė S. Gedvilienė pranešimą „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo pradinio ugdymo pamokose aprašas – kaitos tendencijos ir problemos“. Dėkojame mokytojai Sandrai, džiaugiamės jos profesionalumu ir gerosios patirties sklaida.

Ugdymo meistrai

Atsivertę Ugdymo meistrų svetainės užsklandą, perskaitysite mintį: „Dalindamiesi pašnekovų istorijomis siekiame sužadinti norą gilintis į ugdymą ir švietimą taip, kad dienos pabaigoje norėtųsi ištarti „man rūpi švietimas ir aš galiu prisidėti prie pozityvių pokyčių kūrimo.” Sukaupta darbo patirtis leidžia ir mūsų progimnazijos mokytojoms Sandrai Gedvilienei ir Vaidai Jokšienei dalintis savo įžvalgomis. Joms rūpi nutiesti tiltus tarp pradinio ir pagrindinio ugdymo, juk kalba, kaip komunikacinė priemonė, šiandien išgyvenanti išmaniųjų technologijų primestą bendravimo būdą, vis skurdėja. Jei šeima ir mokytojas susitars dėl taisyklingo kalbos vartojimo, rezultatai bus gerokai geresni, o lietuvių kalba taps gražesnė, švaresnė, ilgaamžiškesnė. Skaitykite: https://www.ugdymomeistrai.lt/straipsniai/ismaniosios-technologijos-skurdina-vaiko-gebejima-komunikuoti

Mokomės. Atrandame. Dalinamės.

Vasario 17 d. visi progimnazijos mokytojai dalyvavo Mokytojų tarybos posėdyje ,,Mokomės. Atrandame. Dalinamės“. Susitikimo metu aptarėme ne tik I pusmečio rezultatus, diskutavome apie kylančia problemas nuotolinio ugdymo metu. Antroje dalyje mokytojai dalinosi patirtimi, atrastomis naujomis platformomis, išbandytais metodais:
M. Urbonas ,,Kūrybiškas emocinio intelekto ugdymas pamokose“.
V. Žemgulienė ,,Mokinių darbų taisymas, esant nuotoliniam mokymui“.
I. Kairienė ,,Įrankiai, padedantys mokinio individualiai pažangai dailėje“.
G. Stulpinienė ,,Pagalbos mokiniui teikimas nuotolinio ugdymo metu“.
N. Gedminienė ,,Gamtamokslinio projekto ,,Tai prasideda nuo tavęs ir manęs“ pristatymas“.
G. Čereškienė ,,Integruoto gamtamokslinio ugdymo 5-8 klasėse programos įgyvendinimo patirtis”
A. Ronkus ,,Virtuali lenta kompiuteryje ,,Teach Infinity“.
Ačiū mokytojams už profesionalumą.

Esi turtingas tol, kol gali dalintis

2021-02-10 Klaipėdo miesto pradinio ugdymo mokytojų metodiniame susirinkime mūsų progimnazijos mokytojos dalijosi sukaupta patirtimi. Pradinio ugdymo mokyoja metodininkė Sandra Gedvilienė pristatė mūsų mokykloje taikomą pradinio ugdymo mokinių pažangos ir pasieimų vertinimo sistemą. Miesto pradinio ugdymo mokytojams ji sakitė pranešimą „Patirties sklaida. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo pradinio ugdymo pamokose aprašas“. Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Jolanta Rupeikienė dalijosi patirtimi apie mūsų mokykloje taikomą vaiko individualios pažangos stebėjimo ir fikslavimo sistemą. Jos pranešimo tema – „Patirties sklaida. Vaiko individualios pažangos stebėsena ir fiksavimas“. Nuoširdžiai dėkojame mokyotojoms už profesionalumą ir iniciatyvas.

Judumo savaitės iššūkio „Judumas be taršos“ nugalėtojai

Judumo savaitės iššūkio „Judumas be taršos“ nugalėtojai – mūsų progimnazijos 4 c klasės mokiniai su mokytoja S. Gedviliene spalio 8 d. viešėjo LR Prezidentūroje, kur juos sutiko Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su ponia Diana Nausėdiene. Susitikimo metu vaikai uždavė šalies vadovui įvairių klausimų – ne tik apie Prezidento vaikystę, jų bendrą gimtąjį miestą, pomėgį važinėti dviračiu, bet ir apie didžiausius iššūkius, su kuriais jam tenka susidurti darbe. Prezidentas prisipažino, kad būdamas tokio amžiaus apie gamtosaugą dar negalvojo, tad jam labai džiugu matyti apie tai jau mąstančius dešimtmečius: „Jūs būsite tie žmonės, kurie išsaugos Lietuvą žalią, nes jau šiandien tuo rūpinatės. Linkiu, kad tokie judumo iššūkiai netruktų vos dieną, o kad Jums norėtųsi tą dieną kuo dažniau pakartoti.“ Sveikiname iššūkio nugalėtojus ir dėkojame mokytojai S. Gedvilienei už iniciatyvą bei kūrybišką įdėjų įgyvendinimą.

 

Birutė Vareikienė mokytoja profesionalė

Tarptautinės mokytojų dienos proga progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Birutė Vareikienė apdovanota Švietimo, mokslo ir sporto ministro padėkos raštu už sąžiningą ir atsakingą pedagoginį darbą, puikius mokinių pasiekimus.
Džiaugiamės ir sveikiname mokytoją linkėdami sveikatos ir sėkmės.
 

Aleksandras Ronkus – Lietuvos metų mokytojas!

Aleksandras Ronkus, progimnazijos technologijų mokytojas ekspertas, Mokytojų dieną apdovanotas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos raštu. Džiaugiamės ir sveikiname mokytoją, tapusį 2019 Metų mokytoju.
Mokytojas kūrybiškai, estetiškai formuoja ir savo darbo aplinką, ir projektuoja, kuria progimnazijos erdves. Didelį dėmesį jis skiria valstybės etnografiniams simboliams, šventėms, kasmet organizuoja tradicija tapusį respublikinį mokinių technologijų konkursą „Jaunasis meistras“, yra parengęs integruotą technologijų ir informacinių dalykų programą aštuntokams, daugybę vertingos metodinės medžiagos technologijų mokytojams. A. Ronkus yra saugesnio interneto ambasadorius, organizuoja renginius, skaito pranešimus švietimo konferencijose. 2019 m. jam buvo skirta Klaipėdos miesto Metų mokytojo nominacija. Gerb. Mokytojau, ačiū už Jūsų indėlį, kuriant šiuolaikišką, patrauklią mokyklą.
Metų mokytojo manymu, kūrybiški esame iš prigimties, skaityti čia…>>>

 

 

Pirmieji žingsniai programavimo link

Informatikos mokytoja Laura Bukantė pamokose mokinius supažindina su programavimo subtilybėmis. Artėjant Tarptautinei mokytojų dienai projekto ,,Mikrobitai, programavimas“ dalyviai sukūrė mokytojams sveikinimus. Įdomu, šiuolaikiška, miela. Ačiū

 

Geografijos mokytojų suvažiavimas

2020 m. rugsėjo 25-26 d. Alytuje vyko Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos forumas, kuriame dalyvavo 120 geografų iš visos Lietuvos. Forume buvo aptariami nuotolinio mokymosi ypatumai, naujų programų kūrimas, pasidalinta patirtimi. Pranešimą tema „Kūrybiškumo ugdymas nuotoliniame mokymo procese“ skaitė ir Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos geografijos mokytoja Dalia Umantaitė -Vaivadienė. 

IKT naudojimas ugdyme

Vos prasidėjo mokslo metai, o mokytojai jau atsiraitoję rankoves puola į darbus. Informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese – neišsenkanti tema. Prisiminti tai, kas sena,  sužinoti naujų dalykų pakvietė progimnazijos technologijų mokytojas ekspertas Aleksandras Ronkus. Seminaro metu buvo pristatomi įrankiai, kurie mokytojui padės greitai, nesudėtingai sukurti interaktyvias mokymosi priemones. Jas galės panaudoti  mokant naują temą, kartojimui, žinių patikrinimui. Mokymosi procese naudojant skaitmeninį turinį skatinamas vaikų susidomėjimas, pažintinis aktyvumas, lavinamas mokinių loginis mąstymas bei atmintis. 

Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas – misija įmanoma?


Birželio 22 d. mokyklos pedagogai dalyvavo nuotoliniame seminare ,,Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas“. Lektorė Audronė Šarskuvienė dalijosi įžvalgomis apie  tai, kaip kiekvienam mokiniui pagal jo gebėjimus pasiekti kuo aukštesnių ugdymosi rezultatų. Mokyklos pedagogai atliko praktines užduotis, tobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Lauksime tęsinio.

Ugdymo proceso tobulinimas taikant IKT

Birželio 21 d. mokyklos geografijos mokytoja Dalia Vaivadienė dalinosi patirtimi su mokyklos pedagogais.  kaip taikyti IKT ugdymo(si) procese. Seminaro metu buvo pristatomi įrankiai, kurie  mokytojui padės greitai, nesudėtingai sukurti interaktyvias knygas, info grafikus, brošiūras, knygų viršelius, nuotraukų koliažus, animuotas pateiktis, programas, plakatus, kvietimus, skrajutes. Visa tai bus galima panaudoti ugdymo procese  mokant naują temą, kartojimui, žinių patikrinimui. Skaitmeninis turinys leidžia mokytojams ir mokiniams pritaikyti mokymo/si procesą prie kiekvieno asmeninių poreikių, leidžia mokiniams mokytis, atsižvelgiant į jų mokymosi stilių, didina mokymosi motyvaciją.  Šis skaitmeninis turinys suteikia galimybę mokytis namuose, mokykloje, bet kurioje pasaulio vietoje ir bet kokiomis mobiliosiomis technologijomis: nešiojamu, planšetiniu kompiuteriu ar mobiliuoju telefonu.

Integruotos pamokos nuotoliniu būdu

2020 m. gegužės 22 d. šeštų klasių mokiniams geografijos pamoka buvo netradicinė. Pamokoje dalyvavo ir padėjo atskleisti pamokos temą „Potvyniai ir atoslūgiai“ Utenos A. Šapokos gimnazijos fizikos mokytojas ekspertas Stasys Kirdeikis. Jis ne tik padėjo mūsų mokiniams išsiaiškinti, kodėl ir kaip vyksta šis fizikinis gamtos reiškinys, bet ir parodė nuotraukas , kur užfiksuotas potvynių ir atoslūgių reiškinys Šiaurės jūros pakrantėje, papasakojo, ar vyksta šis reiškinys mūsų Baltijos jūroje. Pamokos pabaigoje  trumpai save,  parodė turimą teleskopą ir papasakojo, ką su juo stebi dangaus skliaute. Mokiniai apibėrė pamokos svečią klausimais, padėkojo ir susitarėme susitikti per kitas pamokas.   
Dėkojame geografijos mokytojai D. Umantaitei -Vaivadienei už bendradarbiavimą su kitų mokyklų pedagogais, už įdomias integruotas pamokas.

Kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Sužinoti daugiau

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close